Chương trình mục tiêu quốc gia

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024

04/04/2024 22:33 98 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 27/3/2024 của UBND huyện Xín Mần về tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. Trong 3 ngày 2, 3 và 04.4.2024, UBND huyện Xín Mần tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

 Trong 03 ngày tập huấn, các đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Phòng NN&PTNT, Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện phụ trách Chương trình MTQG; Lãnh đạo UBND 18 xã, thị trấn, Công chức Lao động- TBXH, Công chức địa chính phụ trách nông lâm nghiệp, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã; Bí thư chi bộ/ Trưởng thôn, Trưởng nhóm, phó nhóm cộng đồng và đại diện một số hộ tham gia nhóm cộng đồng thực hiện các dự án NLN thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã được tập huấn với nội dung chủ yếu gồm 04 chuyên đề: Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025; Lập kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững; Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội của Trung ương và của tỉnh.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố kiến thức quản lý; phương pháp xây dựng kế hoạch, lập dự án và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cập nhật, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thực hiện các quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ và của HĐND tỉnh Hà Giang đã ban hành đến đội ngũ trực tiếp thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cấp xã, trưởng thôn/tổ dân phố. Qua đó giúp tập huấn, bồi dưỡng đúng đối tượng, đảm bảo đúng nội dung các chính sách, văn bản pháp quy về triển khai chương trình cho lớp tập huấn, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Thúy Hậu

Tin khác

Liên kết website