Chương trình mục tiêu quốc gia

BC: Kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN quý I năm 2024 và công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 (Phục vụ Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 27/KH-BDT ngày 26/3/2024 của Ban Dân tộc tỉnh)

04/04/2024 10:10 614 lượt xem


Tin khác

Liên kết website