Chương trình mục tiêu quốc gia

NQ: Phê duyệt điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, tên công trình thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 huyện Xín Mần

04/04/2024 11:13 624 lượt xem


Tin khác

Liên kết website