Chuyển đổi số

Nấm Dẩn ký kết hợp tác triển khai mô hình chuyển đổi số - thanh toán số toàn diện

22/03/2024 13:31 112 lượt xem

Ngày 21.03.2024, UBND xã Nấm Dẩn phối hợp với Viettel Hà Giang tổ chức ký kết hợp tác triển khai mô hình chuyển đổi số - thanh toán số toàn diện, kết hợp chuyển dịch thuê bao 2G lên 4G trên địa bàn xã Nấm Dẩn.

Nấm Dẩn ký kết hợp tác triển khai mô hình chuyển đổi số - thanh toán số toàn diện
Ký kết hợp tác triển khai mô hình chuyển đổi số - thanh toán số toàn diện.

Tại buổi lễ, UBND xã Nấm Dẩn và đơn vị Viettel Hà Giang đã ký kết hợp tác triển khai mô hình chuyển đổi số, thanh toán số với những nội dung: Phát triển đơn vị thu chi hộ, chi hộ lương, thu hộ tiền điện; Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ Viettel Money; xây dựng tuyến phố thanh toán số, không tiền mặt; chuyển dịch các thuê bao từ 2G lên 4G; triển khai dịch vụ SME, Cung cấp các dịch vụ: Chữ ký số, hóa đơn điện tử, biên lai điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và khám chữa bệnh từ xa….

Với mục tiêu thực hiện chi lương cho 100% cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và chi trả trợ cấp xã hội qua Viettel Money; Tối thiểu 50% hộ dân của mỗi thôn thanh toán tiền điện trực tuyến qua Viettel Money; Kết nối hệ thống thanh toán và tạo mã QR Viettel Money cho các hộ tiểu thương tại dọc tuyến đường và chợ. 100% cán bộ xã, đoàn thanh niên, các tổ công nghệ số cộng đồng thôn và cán bộ giáo viên, nhân viên tại các trường học trên địa xã được đào tạo tập huấn và tuyên truyền về nội dung chuyển đổi thanh toán số; Tối thiểu 50% người dân ở độ tuổi trưởng thành của xã có tài khoản Viettel Money và thường xuyên sử dụng dịch vụ hằng tháng. Tỷ lệ nhận biết thương hiệu Viettel Money của người dân đạt tối thiểu 80%.

Hoạt động ký kết nhằm hướng đến mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, phát triển đồng bộ hạ tầng thanh toán và thuê bao Viettel Money trên địa bàn xã Nấm Dẩn tạo nên hệ sinh thái thanh toán số toàn diện. Từ đó, góp phần xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số và xây dựng đồng bộ Xã hội số trên địa bàn xã Nấm Dẩn.

Cao Cường

Tin khác

Liên kết website