Quốc phòng - An ninh

Đoàn Thanh tra luật nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh và lực lượng dự bị động viên tỉnh làm việc tại huyện Xín Mần.

25/06/2017 00:00 135 lượt xem

Từ ngày 19 - 23/06/2017, Đoàn thanh tra Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà giang, do đồng chí Lê Đình Luyện, Thanh tra viên chính, Chánh thanh tra Quốc phòng tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn đã Thanh tra luật nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh và lực lượng dự bị động viên đối với huyện Xín Mần, làm việc với đoàn về phía huyện Xín Mần có đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban chỉ huy QS huyện, lãnh đạo 1 số cơ quan Ban ngành đoàn thể huyện.

         Báo cáo nêu rõ trong những năm qua, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS), Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (LL DBDDV). Công tác đăng ký, quản lý nguồn, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được tiến hành đồng bộ từ cơ sở đến huyện. Năm 2017 công tác đăng ký quản lý quân nhân dự bị là 5.087 đồng chí, trong đó quân nhân dự bị hạng 1 là 959 đồng chí, quân nhân dự bị hạng 2 là 4.128 đồng chí. Đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật, phương tiện vận tải bộ 18 phương tiện đạt 100%; hai phương tiện xây dựng cầu đường, đạt 100%; 530 phương tiện thông tin liên lạc, đạt 100%. Được thống nhất theo mẫu, hàng năm được rà soát, phúc tra bổ sung kịp thời, đưa công tác quản lý và nề nếp. Nhiệm vụ kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện đối với lực lượng dự bị động viên được thực hiện thường xuyên. Trình độ sẵn sàng chiến đấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng từng bước được nâng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

        Tuy nhiên bên cạnh những kết đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, có lúc chưa kịp thời đến mọi người dân, hình thức chưa phong phú đa dạng; công tác đăng ký quản lý nguồn còn gặp nhiều khó khăn do tình hình biến động về dân số từng địa phương, sự phối hợp chưa nhịp nhàng, một số đơn vị cơ sở, tổ chức đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên và nguồn đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chưa đầy đủ.. Sau buổi làm việc với huyện đoàn, tổ chức kiểm tra thực tế tại ban chỉ Huy quận sự huyện; UBND thị trấn Cốc Pài huyện Xín Mần; UBND xã Bản Díu huyện Xín Mần.

        Qua đợt Thanh tra, Đoàn thanh tra Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà giang đã đánh giá cao kết quả thực hiện nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh và lực lượng dự bị động viên đối với huyện Xín Mần. Trong thời gian tới huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân và cán bộ Đảng viên về luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; làm tốt việc điều động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện theo kế hoạch; bảo đảm chế độ chính sách trong quá trình thực hiện pháp lệnh dự bị động viên, và tổ chức tốt đăng ký thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu cao. Qua đợt thanh tra huyện xín Mần được Đoàn thanh tra Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà giang đánh giá đạt loại giỏi./. 


Tin khác

Liên kết website