Quốc phòng - An ninh

Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xín Mần

21/07/2017 00:00 237 lượt xem

Ngày 21/7/2017, tại Hội trường trung tâm Hội nghị huyện Xín Mần tổ chức Bế mạc cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xín Mần gắn với cụm tác chiến Biên phòng Xín Mần năm 2017. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập nghiêm túc, giả định tình huống sát thực tế, đúng ý định của Ban chỉ đạo.

        Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xín Mần gắn với cụm tác chiến Biên phòng Xín Mần với Đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập, nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc diễn tập lần này được triển khai toàn diện, cụ thể, sát thực tế; công tác chuẩn bị diễn tập được tiến hành đúng trình tự, đồng bộ. Công tác luyện tập, diễn tập phần cơ chế và thực binh được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Quá trình luyện tập, diễn tập đã vận dụng linh hoạt đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng an ninh vào thực tế ở địa phương. Các nội dung diễn tập được diễn ra đúng trình tự, chặt chẽ, đạt chất lượng cao qua từng hội nghị. Phương pháp tổ chức, điều hành của Ban Chỉ đạo có nhiều đổi mới, thường xuyên đưa ra câu hỏi, tình huống phụ trong các vấn đề huấn luyện để nâng cao nhận thức linh hoạt, sáng tạo của đơn vị tham gia diễn tập. Công tác phục vụ diễn tập đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chu đáo, an toàn và hiệu quả. Kết quả cuộc diễn tập, về phần cơ chế đạt 9,5 điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phần thực binh hoàn thành tốt nhiệm vụ, đánh giá tổng kết của cuộc diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Phát biểu Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xín Mần, đồng chí  Ly Mí Lử, TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã ghi nhận và đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, năng lực, sự phối kết hợp tốt giữa các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện góp phần đưa cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, hoàn thành đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng trọng tâm đề ra. Thông qua cuộc diễn tập đã giúp cho các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên, LLVT nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh, nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ các cấp, phát huy vai trò lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, năng lực quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, để cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, LLVT của huyện rà soát các phương án tác chiến, điều chỉnh, bổ sung Quyết tâm, kế hoạch A1, A2, A3, A4 và kế hoạch đảm bảo tác chiến phòng thủ của các cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, trang bị thêm cho các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hành tác chiến phòng thủ huyện, góp phần tăng cường củng cố Quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đồng chí: Ly Mí Lử, TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQ việt nam tỉnh Hà Giang Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xín Mần.

Đồng chí: Hoàng Nhị Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xín Mần.

        Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xín Mần; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 22 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xín Mần gắn với cụm tác chiến Biên phòng Xín Mần năm 2017./. 


Tin khác

Liên kết website