Quốc phòng - An ninh

Họp Ban Chỉ Đạo Diễn Tập Chiến Đấu Trị An Huyện Xín Mần

12/08/2015 00:00 187 lượt xem

Để cuộc diễn tập chiến đấu trị an tại xã Nà Chì đạt kết quả cao và đúng theo kế hoạch đề ra về nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2015- 2016. Ngày 11/08 Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an Huyện Xín Mần đã họp bàn thông qua ý định diễn tập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ. Đồng chí Dương Văn Thành, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ diễn tập chiến đấu trị an Huyện Xín Mần chủ trì cuộc họp.
        Cuộc họp đã thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trị an cho các thành viên BCĐ diễn tập; thông qua ý định diễn tập…Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương về các trạng thái về quốc phòng, tổ chức thực hành chiến đấu trị an bảo vệ địa phương. Thông qua diễn tập chiến đấu trị an xã Nà Chì năm 2015 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
        Kết luận tại cuộc họp đồng chí Dương Văn Thành, Phó bí thư - Chủ tịch UBND Huyện chỉ đạo các ngành, thành viên BCĐ cần làm tốt nhiệm vụ được phân công, làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập, đảm bảo cuộc diễn tập chiến đấu trị an cho xã Nà Chì năm 2015 có chất lượng cao, an toàn về người và tài sản, đạt được mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đề ra, cũng như nhiệm vụ Quốc phòng tại địa phương trong thời kỳ hiện nay./.
 

Tin khác

Liên kết website