Quốc phòng - An ninh

Hội đồng NVQS huyện Xín Mần triển khai phát Lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020

08/01/2020 00:00 118 lượt xem

Ngày 07.01, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị triển khai phát Lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và thông qua kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng NVQS huyện phát Lệnh gọi công dân nhập ngũ, thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020.

       Theo báo cáo kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Hội đồng NVQS huyện đã thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, nghiêm túc thứ tự theo quy định, các bước tuyển chọn đúng Luật nghĩa vụ quân sự và các Thông tư, hướng dẫn của trên. Công tác đăng ký NVQS, phúc tra và quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ được duy trì có nề nếp, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là đăng ký nam công dân độ tuổi 17. Thực hiện sơ tuyển với 980 công dân có mặt tham gia khám, thực hiện khám tuyển 375 công dân. Đủ sức khỏe nhập ngũ năm 2020 là 138 công dân, trong đó 121 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 17 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Thực hiện chốt quân số tại Sư đoàn 316 là 44 công dân; Trung đoàn 877 Bộ CHQS tỉnh là 23 công dân; Biên phòng tình 11 công dân; Công an tỉnh 8 công dân…

        Tại Hội nghị đã thông qua Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020 cho các xã, thị trấn trong toàn huyện là 90 công dân. Trong đó nghĩa vụ quân sự: chính thức 70 công dân, dự phòng 08 công dân, nghĩa vụ công an: chính thức 08 công dân, dự phòng 04 công dân. Theo kế hoạch, dự kiến lễ giao, nhận quân vào ngày 13 tháng 02 năm 2020.

         Để làm tốt công tác gọi công dân nhập ngũ, cũng như chuẩn bị các điều kiện cho buổi Lễ giao, nhận quân, Hội đồng NVQS huyện và các ban ngành đoàn thể tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020 an toàn, chất lượng, hiệu quả. 


Tin khác

Liên kết website