Quốc phòng - An ninh

Hội nghị Sơ kết 5 năm phối hợp thực hiện quy chế giáp ranh giữa 3 huyện - Xín Mần tỉnh Hà Giang, huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai.

15/12/2015 00:00 482 lượt xem

Sáng ngày 15/12/2015, UBND huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị sơ kết kết 5 năm công tác phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh về phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo ANTT của 3 huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, huyện Bắc Hà và Si Ma Cai tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 - 2015.

        Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo phòng PV 28 Công an tỉnh Hà Giang và Công an tỉnh Lào cai và các đồng chí lãnh đạo Công an của ba huyện giáp ranh.  Chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện Xín Mần, đồng chí Nguyễn Văn Minh Chủ tịch UBND huyện Si Ma và đồng chí Bùi Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.

        Qua Báo cáo trình bày tại Hội nghị nêu rõ qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an toàn về ANTT ở địa bàn giáp ranh Công an các huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức thực hiện tốt nội dung trong quy chế  đã được Chủ tịch UBND 03 huyện ký kết và chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ở địa bàn giáp ranh, tạo môi trường lành mạnh phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương nói chung, địa bàn giáp ranh nối riêng từng bước nâng cao dân trí gắn với nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từ khi thực hiện đến nay nhân dân đã có ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và có ý thức bảo vệ tài sản phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động của bọn tội phạm hình sự. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố kiện toàn, đời sống vất chất tinh thần của nhân dân các dân tộc ngày càng được cải thiện, ANTT được giữ vững. Tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các cụm xã giáp ranh của 03 huyện thường xuyên duy trì giao ban định kỳ, trao đổi thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của bọn tội phạm, thông báo cho nhân dân biết các thủ đoạn hoạt động của các đối tượng như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng kiểm lâm 3 huyện thực hiện tốt công tác phối hợp phát triển rừng, quản lý rừng và bảo vệ rừng, PCCCR vùng giáp ranh của 3 huyện nên không có điểm nóng về khai thác mua bán, vận chuyển lâm sản và làm tốt công tác PCCCR, Phòng tài nguyên các huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến ranh giới hành chính; thực hiện biên bản ghi nhớ về phát triển thể thao, văn hóa, du lịch, dịch vụ giữa 3 huyện đã thu được những kết quả nhất định như: khảo sát mở các tuyến du lịch tạo điều kiện cho du khách đến địa phương tham quan, quảng bá nền vắn hóa của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định, chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn tuyệt đối tin tưởng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Công an 3 huyện đã triển khai nhiều biện pháp, chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát  nắm tình hình trong vùng dân tộc nhất là tình hình về Vương quốc Mông. Tình hình hoạt động của các tổ chức đảng chính quyền, đoàn thể, lực lựơng công an xã và dân quân của 3 huyện thường xuyên được kiện toàn và hoạt động theo đúng kế hoạch.

 

          Hội nghị đã tặng giấy khen của chủ tịch UBND Huyện Xín Mần cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh.

  Tại hội nghị đã tặng giấy khen của chủ tịch UBND Huyện Xín Mần cho 3 tập thể và 9 cá nhân thuộc 3 huyện Bắc Hà, Si Ma Cai tỉnh Lào Cai và huyện Xín Mần  tỉnh Hà Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh trong 5 năm qua.

         Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai đã đánh giá cao sự phối hợp đảm bảo ANTT tại khu vực giáp danh của 3 huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang và huyện Bắc Hà, Si Ma Cai tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 - 2015.

       Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo 03 huyện đã ký kết Quy chế phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh về phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT giai đoạn 2015-2020.

        Kết thúc hội nghị đồng chí Vũ Thị Hòa– Phó chủ tịch UBND huyện Xín Mần đã chuyển giao sổ giao ban giáp ranh cho đồng chí Bùi Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai là cơ quan Thường trực năm 2016./. 


Tin khác

Liên kết website