Thông tin tuyên truyền

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2021

24/08/2021 21:13 72 lượt xem

Ngày 24.8, UBND huyện Xín Mần tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2021. Dự buổi khai mạc có đồng chí Ngô Văn Tăng, Phó chủ tịch UBND huyện; cùng các hòa giải viên của 3 xã Nấm Dẩn, Trung Thịnh, Xín Mần.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2021
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đội ngũ hòa giải viên cơ sở năm 2021.

Phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn, đồng chí Ngô Văn Tăng, phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh Hoạt động hòa giải ở cơ sở có vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp pần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng. Qua hội nghị tập huấn này đề nghị các đồng chí học viên tập trung tiếp thu những kiến thức kỹ năng nghiệp vụ về hòa giải, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo vận dụng có hiệu quả trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh tại địa phương. Mỗi học viên cũng là những hạt nhân quan trọng để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Văn Tăng, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Trong thời gian một ngày, các hòa giải viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hoà giải viên; một số nội dung liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; bổ sung kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở. Ngoài ra, tại buổi tập huấn, các hoà giải viên được thực hành giải quyết một số tình huống về hòa giải ở cơ sở, trao đổi, thảo luận giải quyết tình huống phát sinh từ thực tiễn và giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác hoà giải ở cơ sở.

Qua lớp tập huấn, giúp các hoà giải viên nắm vững nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hoà giải và nắm chắc các văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thường xảy ra tranh chấp để vận dụng, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư; góp phần tăng cường tình đoàn kết, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật có thể xảy ra; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Ngọc Ánh

Tin khác

Liên kết website