Thông tin tuyên truyền

Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành

25/04/2024 21:46 72 lượt xem

Ngày 25.4.2024, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các huyện, thành phố, các xã, thị trấn triển khai văn bản pháp luật mới ban hành. Dự  hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Tại điểm cầu Xín Mần do đồng chí Vũ Thị Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì.

Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành
Đại biểu dự tại Điểm cầu Trung tâm huyện Xín Mần.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Trong đời sống xã hội, pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng; hiểu biết pháp luật giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giải quyết nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, lồng ghép với tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân chấp hành các yêu cầu, quy định của Nhà nước, giúp người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.

Trong thời gian 1 ngày, các giảng viên triển khai các văn bản mới ban hành, gồm: Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28.2.2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29.9.2021 của Bộ Tài chính; Thông tư số 11/2024 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản; Quyết định số 25/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuế đất của năm 2023; Nghị quyết số 42/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị định số 94/2023 của Chính phủ quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023 của Quốc hội; Luật Viễn thông; Luật Căn cước công dân năm 2023; Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27.11.2023./.

Hồng Hải

Tin khác

Liên kết website