Quốc phòng - An ninh

Hội nghị triển khai công tác phát lệnh gọi Công dân nhập ngũ và lễ giao nhận quân năm 2022

20/01/2022 13:48 283 lượt xem

Ngày 19.01.2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức họp hội đồng NVQS triển khai công tác phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và Lễ giao nhận quân năm 2022. Đồng chí Phạm Duy Hiền, PBT, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác phát lệnh gọi Công dân nhập ngũ và lễ giao nhận quân năm 2022
Hội đồng NVQS triển khai công tác phát lệnh gọi Công dân nhập ngũ.

Theo báo cáo kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Hội đồng NVQS huyện đã thực hiện công tác tuyển chọn và gọi Công dân nhập ngũ, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, nghiêm túc thứ tự theo quy định, các bước tuyển chọn đúng Luật nghĩa vụ quân sự và các Thông tư, hướng dẫn của trên. Huyện đã có những giải pháp hữu hiệu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương từng bước làm tốt công tác tuyển chọn gọi Công dân nhập ngũ năm 2022. Phối hợp với các bạn ngành, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục luật NVQS được sâu rộng. Thực hiện việc đăng ký, quản lý nguồn thành niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Chất lượng sơ tuyển, khám tuyển được nâng lên, cách thức tổ chức khoa học chặt chẽ đạt được hiệu quả cao, đặc biệt an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch Covid - 19. Gần 1.400 Công dân được gọi kiểm tra sức khỏe tại các xã, thị trấn. Khám NVQS tại huyện là 720 Công dân, trên 260 Công dân đủ sức khỏe nhập ngũ, 16 Công dân viết đơn tình nguyện tham gia. Trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao, huyện đã dự kiến giao chỉ tiêu gọi Công dân năm nhập ngũ 106 Công dân, trong đó nhập ngũ quân sự 85 Công dân, nhập ngũ Công an 21 Công dân. Dự kiến lễ giáo nhận quân từ ngày 18.02 đến 20.02, các địa điểm, phương án tổ chức được lên kế hoạch rõ ràng, tùy theo điều kiện thực tế. Thảo luận hội nghị các đại biểu đã cùng nhau làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế về hình thức xét nghiệm Covid-19 cho Công dân nhập ngũ, rà soát việc tiêm phòng vắc xin Covid-19...

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Phạm Duy Hiền, PBT, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đơn vị, ngành liên quan trao đổi, làm rõ thống nhất, hình thức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của bộ Y tế, triển khai nhanh chóng công tác tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 cho các đối tượng ưu tiên. BCHQS rà soát lại kịch bản, phương án tổ chức lễ giao nhận quân, đôn đốc tập trung Công dân các xã thị trấn theo đúng thời gian; tập trung quản lý Công dân nhập ngũ, nắm chắc tình hình, tư tưởng  Công dân. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để làm tốt công tác gọi Công dân nhập ngũ, cũng như chuẩn bị các điều kiện cho buổi Lễ giao, nhận quân, Hội đồng NVQS huyện và các ban ngành đoàn thể xã, thị trấn tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhất là nam Công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tự giác chấp hành thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022 theo hướng trang trọng, chất lượng, hiệu quả.

Cao Cường

Tin khác

Liên kết website