Quốc phòng - An ninh

Huyện Xín Mần hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2023

04/01/2024 15:20 155 lượt xem

Ngày 04.1.2024. Huyện Xín Mần tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2023.

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 huyện Xín Mần luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy Xín Mần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc chăm lo xây dựng Lực lượng Vũ trang (LLVT), từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện, gắn với xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia. Kết hợp quốc phòng với an ninh và đối ngoại theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 806-NQ/QUTW ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao là nội dung quan trọng, quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Huyện. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương; nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, luyện tập, diễn tập và bảo đảm an toàn kho tàng. Đối với lực lượng dự bị động viên, Huyện thường xuyên chỉ đạo việc tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn quân nhân dự bị trên địa bàn; xây dựng theo phương châm “hùng hậu, chất lượng cao”, nhất là chất lượng chính trị và trình độ tác chiến; tổ chức đăng ký, theo dõi, rà soát, bổ sung, quản lý, kiểm tra, phúc tra chặt chẽ nguồn quân nhân dự bị và phương tiện của nền kinh tế địa phương, sẵn sàng động viên thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được huyện Xín Mần quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Trong đó, coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch tuyển quân và các văn bản hướng dẫn, làm cơ sở pháp lý để các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thống nhất về chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, quy trình tuyển quân; triển khai những nội dung, quy định mới, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm trước. Nhờ đó, công tác tuyển quân của Huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, công dân nhập ngũ bảo đảm tốt về sức khỏe và chất lượng chính trị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đã biểu dương những kết quả mà huyện cũng như Hội đồng GDQP&AN của huyện đạt được trong năm qua, đồng thời đồng chí đã định hướng một số nhiệm vụ quân sự quốc phòng cho Lực lượng Vũ trang (LLVT) huyện trong thời gian tới: Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức Chính trị xã hội và LLVT toàn huyện cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi tổ chức và mọi cá nhân về đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về 2 nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội một cách toàn diện, phù hợp sát thực tiễn; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực chính trị-tinh thần, tiềm lực quân sự - quốc phòng; Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng trong LLVT vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ nền độc lập dân tộc, chế độ chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giữ vững và chấp hành nguyên tắc tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, nguyên tắc tập chung dân chủ, chế độ lãnh đạo của các cấp ủy đảng; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng, giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2023.

Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện tốt mọi nhiệm vụ quốc phòng địa phương góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện./.

Cũng dịp này, huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng, giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2023.

Việt Trung

Tin khác

Liên kết website