Quốc phòng - An ninh

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đối tượng dân quân tự vệ dự bị động viên

06/10/2021 16:04 168 lượt xem

Sáng ngày 4.10, Ban chỉ huy quân sự huyện Xín Mần phối hợi với Trung tâm chính trị huyện Xín Mần tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đối tượng dân quân tự vệ dự bị động viên. Dự buổi lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Ngọc Khuyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện; cùng 73 học viên tham gia lớp học.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đối tượng dân quân tự vệ dự bị động viên
Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đối tượng dân quân tự vệ dự bị động viên.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu tiếp thu những kiến thức chính trị thông qua 5 chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam. Ngoài ra, các học viên còn được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế nổi bật, thông tin về tình hình chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và viết bài thu hoạch kiểm tra đánh giá kết quả.

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các học viên trau rồi thêm kiến thức, phẩm chất đạo đức cũng như nâng cao trình độ chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên dân quân tự vệ dự bị động viên các xã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ dân quân tự vệ dự bị động viên ngày tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Ngọc Ánh

Tin khác

Liên kết website