Tin địa phương

Xã Bản Ngò tổ chức Sinh hoạt chi bộ chuyên đề điểm Cụm VI

22/04/2024 23:30 98 lượt xem

Ngày 22.4.2024, Chi bộ thôn Táo Thượng xã Bản Ngò tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề Cụm VI với nội dung “Xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân”. Đây là buổi sinh hoạt chi bộ được lựa chọn làm Điểm trong cụm VI. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Vương Thị Nhung, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; đồng chí Trần Thị Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; lãnh đạo Đảng ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ hai xã Nấm Dẩn và Bản Ngò.

Xã Bản Ngò tổ chức Sinh hoạt chi bộ chuyên đề điểm Cụm VI
Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ điểm tại thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030 và các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, Đảng uỷ xã, Chi bộ thôn Táo Thượng đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai Chỉ thị, Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thôn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn thôn; ngăn ngừa, hạn chế, tiến tới xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng văn hóa và con người thôn Táo Thượng tiên tiến, mang đậm bản sắc giá trị truyền thống các dân tộc trong thôn, tạo nên sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đến nay trên địa bàn thôn Táo Thượng, các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan được xóa bỏ, tình trạng tảo hôn được đẩy lùi, việc xây dựng nếp sống văn minh và xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đảng viên thảo luận tại buổi sinh hoạt.

Trong buổi sinh hoạt, để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân đảng viên, chi bộ đã tổ chức phân công các nhiệm vụ cụ thể, đưa ra những hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp thực hiện trong quý II để các đại biểu thảo luận, như: Đưa các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào quy ước, hương ước của thôn; tổ chức ký cam kết thực hiện đến từng hộ gia đình, từng đảng viên, nhằm từng bước đẩy lùi, tiến tới xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. Trong việc cưới, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tục kéo vợ, tổ chức đám cưới nhiều lần gây lãng phí…; Trong việc tang, không để người chết để lâu ngày mới chôn cất, không tổ chức đám tang dài ngày, không giết mổ nhiều gia súc, không trả lễ gây lãng phí, tốn kém,…; Các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất lao động, sức khoẻ, môi trường cũng được các đại biểu thảo luận, thống nhất để xóa bỏ.

Buổi sinh hoạt chi bộ hướng đến xây dựng một nếp sống văn minh, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; Đồng thời đưa ra cơ chế kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, điển hình trong quá trình tổ chức thực hiện để nhân rộng./.

Đỗ Thị Huyên – Văn phòng HĐND&UBND xã Bản Ngò

Tin khác

Liên kết website