Tin địa phương

Xín Mần chủ động trong việc thực hiện nội dung Đột phá “Tạo sinh kế, nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân”

12/02/2024 12:59 147 lượt xem

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 về thực hiện các chương trình trọng tâm và đột phá, huyện Xín Mần đã tận dụng tốt các chính sách đầu tư, hỗ trợ để triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ nội dung đột phá “Tạo sinh kế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân” theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 12/8/2020 của Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Lễ xuất khẩu Container Củ Cải muối Xín Mần sang thị trường Nhật Bản.

Ngay sau Đại hội khóa XVIII, huyện Xín Mần đã ban hành các kế hoạch với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi để triển khai thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch; Đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh, chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị có liên quan đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó có thể kể đến như Kế hoạch Số 78/KH-UBND, ngày 06/03/2022 về việc Tổ chức thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; hay Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 15/03/2022 về thực hiện công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Xín Mần.

Đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Xín Mần cho biết: “Để triển khai đầy đủ nội dung đột phá “Tạo sinh kế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01 của Đảng bộ huyện Xín Mần, Huyện ủy đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch để triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, trong đó chú trọng đến việc đẩy mạnh triển khai Chương trình Cải tạo vườn tạp, phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp, liên kết với các công ty, trường nghề để đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động. Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu được trên địa bàn huyện Xín Mần đạt 33 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đạt 6%...”

Gừng trâu đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân Xín Mần.

Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống cho nhân dân là nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của huyện, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa, tập trung vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Cùng với triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện Xín Mần đã triển khai 134 dự án sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, trong đó có 03 dự án chuỗi giá trị, 25 chuỗi liên kết và 106 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ chăn nuôi dê, lợn, trâu, bò, cá nước lạnh, dự án trồng cây ăn quả…; hỗ trợ trên 3.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi sang hướng sản xuất hàng hoá có sự liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong khâu bao tiêu sản phẩm hàng hoá sau sản xuất, đầu tư.

Liên kết trồng Củ cải xuất khẩu tại xã Xín Mần.

Trong 2 năm trở lại đây, Củ Cải đã trở thành một trong những cây trồng có thế mạnh, là cây chủ lực trong thực hiện khâu Đột phá “Tạo sinh kế, nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân”. Việc liên kết với Công ty TNHH Việt Nam – Misaki trong việc trồng, tiêu thụ sản phẩm đã tạo ra chuỗi giá trị để người dân được hưởng lợi, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân tham gia vào trồng Củ Cải. Ngày 13/1/2023, UBND huyện Xín Mần phối hợp với Công ty TNHH Việt Nam – Misaki chính thức xuất khẩu lô container Củ Cải muối đầu tiên, chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. Đây chính là cơ hội để người dân tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, tạo ra giá trị lớn cho sản phẩm nông sản tại địa phương, mà người hưởng lợi chính là những người nông dân tham gia vào chuỗi liên kết trồng Củ Cải.

Ông Hoàng Thanh Tú, người dân tham gia liên kết trồng Củ Cải tại thôn Xín Mần, xã Xín Mần, huyện Xín Mần chia sẻ: “Mỗi mùa thu hoạch thì gia đình thấy hào hứng lắm, thích lắm, diện tích trồng mỗi năm cũng cho năng suất hơn; Cũng mong muốn sẽ mở rộng diện tích trồng để tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo”.

Nuôi cá nước lạnh tại Đèo Gió, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần.

Tại Đỉnh Đèo Gió thuộc xã Nấm Dẩn, UBND huyện Xín Mần đã triển khai 02 dự án nuôi Cá nước lạnh (Cá Hồi và Cá Tầm) theo chuỗi giá trị sản phẩm, đồng thời tạo tiền đề cho việc xây dựng vùng nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGap. Đối với các nông hộ chăn nuôi trong vùng sẽ được các Hợp tác xã đào tạo, hướng dẫn nuôi cá, trong quá trình nuôi sẽ có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, bổ sung kiến thức thực tế để người dân nâng cao trình độ canh tác; Trên cơ sở là đối tác, các hợp tác xã sẽ định hướng phát triển mở rộng vùng nguyên liệu trong chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cá nước lạnh và một số loài thủy sản khác trên địa bàn huyện Xín Mần, hướng tới phát triển nuôi cá nước lạnh trở thành hàng hóa đặc trưng có giá trị, tạo ra sản phẩm hàng hóa hướng đến xuất khẩu ra ngoài tỉnh.

Ông Vũ Thiện Ngữ, Giám đốc Hợp tác xã Đại An cho biết: “Các hộ dân trên địa bàn xã Nấm Dẩn tham gia nuôi Cá Tầm, khi cá đủ trọng lượng xuất bán sẽ được Hợp tác xã chúng tôi thu mua và bao tiêu đầu ra.”

Đây chỉ là 2 trong 134 dự án đã được huyện Xín Mần triển khai thực hiện và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Các dự án này đã và đang nâng cao nhận thức của cấp chính quyền địa phương cũng như thay đổi nhận thức của Doanh nghiệp, Hợp tác xã và người dân, chuyển dần từ tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ sang hình thức liên kết theo chuỗi giá trị; khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người dân đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đảm bảo tính bền vững trong giảm nghèo.

Thực hiện các nhóm giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn huyện Xín Mần giai đoạn 2021-2025, để đáp ứng nhu cầu lao động và thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, Năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện Xín Mần và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức triển khai Ký kết Quy chế phối hợp về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn huyện Xín Mần giai đoạn 2022 – 2025.

Bà Đặng Thu Chang, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Xín Mần cho biết thêm: “Từ khi thực hiện quy chế phối hợp đến nay, đã có 136 lao động tham gia học tập và làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với mức lương thu nhập bình quân từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ/ngày công.”

Người dân xây nhà mới nhờ thu nhập từ lao động ngoại tỉnh.

Ngoài ra từ đầu nhiệm kỳ, huyện Xín Mần đã đào tạo ngành nghề cho 3.400 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2023 đạt 57%; Giải quyết việc làm mới cho hơn 7.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động và lao động đi làm việc ngoài tỉnh hơn 5.600 lao động, giải quyết việc làm tại địa phương cho hơn 1.500 lao động. Tính đến tháng 12 năm 2023, thu nhập bình quân đầu được trên địa bàn huyện Xín Mần đạt 33 triệu đồng/người/năm (tăng 13 triệu đồng/người/năm so với năm 2020), tỉ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đạt 6%. Đây chính là kết quả của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện Xín Mần trong việc quyết tâm chủ động thực hiện nội dung Đột phá “Tạo sinh kế, nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân”.

Khi mà nhận thức của người lao động về công tác giải quyết việc làm, học nghề đã có nhiều chuyển biến tích cực, người lao động có việc làm, tiếp cận được khoa học kỹ thuật, khi đó thu nhập của người lao động sẽ tăng lên, cuộc sống của người nông dân sẽ ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo trở thành các hộ khá, hộ giàu. Minh chứng rõ nhất là nhân dân đã có thu nhập cao từ chính các mô hình, dự án mà huyện Xín Mần đã triển khai thực hiện.

Hoàng Thạch

Tin khác

Liên kết website