Nông thôn mới

Xín Mần tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập cho nhân dân

17/04/2023 21:25 174 lượt xem

Xác định rõ, xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, huyện Xín Mần không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, tạo sự thay đổi rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Tiêu chí thu nhập luôn được xem là tiêu chí hết sức quan trọng, bởi mục đích chính của xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu là làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy, để nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Pà Vầy Sủ đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó tranh thủ các nguồn đầu tư chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp hiệu quả cao, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Mô hình Dê Boer của gia đình anh Giàng Seo Lìn, xã Pà Vầy Sủ đang được nhân rộng.

Điển hình như dự án thí điểm chăn nuôi dê thương phẩm giống mới (giống dê Boer) gắn với đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tại xã Pà Vầy Sủ. Được thực hiện từ tháng 5 năm 2022, với 5 hộ gia đình tham gia. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, đàn Dê giống mới đã sinh trưởng và phát triển khoẻ mạnh, trọng lượng trung bình đạt 30kg/con; hiệu quả kinh tế so với trước khi thực hiện dự án tăng trên 21%. Đánh giá mô hình, giống Dê Boer phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại xã Pà Vầy Sủ, Dê sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại kinh tế hiệu quả hơn so với giống dê bản địa.

Có thể nói, việc nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được đặt ra không chỉ đối với các xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, mà đối với tất cả các địa phương. Bởi vấn đề việc làm, thu nhập của người dân liên quan đến nhiều yếu tố khác trong cả quá trình xây dựng NTM. Chính vì vậy, trong điều kiện thực tế hiện nay, để đạt được mục tiêu không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, cấp ủy, chính quyền các địa phương vẫn cần chú trọng khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm việc làm, thu nhập cho các tầng lớp nhân dân.

Mô hình liên kết nuôi cá nước lạnh.

Nhờ quan tâm, đa dạng hóa các loại hình phát triển kinh tế, thu nhập của người dân không ngừng tăng lên. Tính đến hết năm 2022 mức thu nhập bình quân đầu người đạt 29,3 triệu/người/năm. Thu nhập tăng, việc làm ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Đây là “đòn bẩy” quan trọng trong động viên, khích lệ người dân tiếp tục chung sức, đồng lòng giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, ở mỗi địa phương, không ngừng làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Cao Cường – Hoàng Thạch

Tin khác

Liên kết website