Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

CCHC huyện Xín Mần

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2019

(11/10/2019 14:49)

Ngày 9 và 10.10, Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần đã phối hợp với Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2019 cho hơn 130 học viên là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, cán bộ trực tiếp làm công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tới dự khai mạc hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hòa, PCT UBND huyện.

Xín Mần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

(06/04/2019 22:36)

Những năm qua, huyện Xín Mần luôn quan tâm, chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý và giảng dạy tại các đơn vị trường học trên đại bàn. Huyện đã tăng cường kêu gọi xã hội hóa và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, triển khai sử dụng giáo án điện tử, bài giảng điện tử vào các tiết học tạo các em học sinh hứng thú, tiếp thu hiệu quả tốt nhất.

Xín Mần quyết tâm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Đảng

(24/09/2018 10:13)

Để thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ, Huyện ủy Xín Mần đã tập trung quán triệt, học tập và xây dựng các kế hoạch thực hiện với quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Xín Mần lắp đặt hệ thống camera vào quản lý nhà nước

(11/02/2018 21:30)

Sau hơn 2 tháng tiến hành công tác lắp đặt, chuẩn bị đường truyền và trang bị các thiết bị cần thiết đến nay hệ thống camera được Viettel Hà Giang triển khai tại huyện Xín Mần đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Ứng dụng công nghệ thông tin - Bước đột phá trong cải cách hành chính ở huyện Xín Mần

(16/08/2017 14:29)

Đầu năm 2017, Xín Mần là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống phòng họp trực tuyến từ huyện đến các xã, nhằm hướng đến hiện đại hóa nền hành chính, tạo nên bước đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính (CCHC). Đây là thành quả của việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể về CCHC của tỉnh, Chương trình đột phá về CCHC và nâng cao chất lượng công vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, giai đoạn 2016 - 2020.

<< >>