Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Trung tâm Dịch vụ Công cộng môi trường và Cấp thoát nước

Trung tâm Dịch vụ công cộng môi trường và cấp thoát nước

07/07/2014 15:30

  Đội dịch vụ công cộng môi trường

 Địa chỉ mail: dvccmt.xm@hagiang.gov.vn            

 

 1. Ông: Nguyễn Quang Dương                                                - Đội trưởng

 Địa chỉ mail: nqduong.xm@hagiang.gov.vn                           - SĐT: 0916454727

 

 2. Bà: Đinh Thị Kim Thoa                                                       - Đội Phó

 Địa chỉ mail: dtkthoa.xm@hagiang.gov.vn                             - SĐT:01688917133